Ederveen Hoveniers, gespecialiseerd in boomverzorging

Niels Ederveen tijdens een klus boomverzorging.Boomverzorging is een vak op zich. Specialisatie op dit gebied is binnen ons bedrijf aanwezig. Zowel het opsporen van ziektes, vormsnoei als het verwijderen van bomen behoort tot ons pakket.
Geen boom is ons te dik of te hoog. Afhankelijk van de situatie gebruiken wij hiervoor een hoogtewerker of onze klimuitrusting, zodat deze werkzaamheden veilig, vakkundig en probleemloos verlopen.

Boomveiligheidscontroles

Een boom gaat niet dood van ouderdom, maar sterft als gevolg van schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door ziekten of weersomstandigheden. Preventief onderhoud, zoals adequaat snoeien, voorkomt schade. Klachten over bomen zijn in de regel het gevolg van verkeerd (achterstallig) onderhoud. Aan de buitenkant geeft een boom al heel wat geheimen prijs over hoe de boom in haar vel zit. Door middel van een boomcontrole kan elke boom worden gecontroleerd op zichtbare mechanische en biologische afwijkingen. Deze kunnen stabiliteits-problemen en daarmee veiligheidsrisico’s veroorzaken.

Zorgplicht

Na de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is iedere boomeigenaar verantwoordelijk voor zijn bomen. De boom-eigenaar heeft algemene zorgplicht gekregen. Dit betekent dat gevaarbomen 1 keer per jaar gecontroleerd dienen te worden. De wet zegt dat de boomeigenaar in beginsel niet aansprakelijk is voor ontstane schade, als voldaan is aan de zorgplichten.

 

Uw bomen onze zorg!


Webdesign door CtB Webdesign & Fotografie